Ondrej Hegyi
Acc1 - Acc2 - Mz
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


popis programu Acc1

Jednoduché účtovníctvo (DOS)
Vedenie peňažného denníka: jednoduché účtovníctvo podľa zákona č.563/91 o účtovníctve, ukončené ročnou účtovnou uzávierkou a daňovým priznanim.
Spolu s modulom EASYPOS, HATES, FM3000 a s pokladnicou EURO vyhovuje vyhláške 55/94.

Stiahnúť v4.4(473kb, 15.3.2018)
popis programu Acc2

Podvojné účtovníctvo (DOS)
Vedenie podvojného účtovníctva podľa zákona č.563/91 o účtovníctve.
Používa sa na evidenciu prvotných dokladov: DPH, majetku, zásob, tovaru, prijatých a odoslaných faktúr, miezd včítane dane z príjmov zamestnancov a poistenia

Stiahnúť v4.5(493kb, 14.1.2018)
popis programu Mz

Mzdy zamestnancov (DOS)
Mzdová agenda umožňuje evidenciu zamestnancov a miezd, tlačí výplatné pásky, zálohy, mzdové listy, poistenia, výpočíta ročnú daň atď.

Stiahnúť v2.4(306kb, 13.6.2018)