Ondrej Hegyi
Acc1 - Acc2 - Mz
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


Program Acc1 - jednoduché účtovníctvo obsahuje:

 • peňažný denník
 • evidenciu DPH
 • evidenciu došlých a odoslaných faktúr
 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku
 • knihu socialneho fondu
 • sklady materiálu, tovaru, hotových výrobkov a služieb
 • katalóg dodávateľov a odberateľov
 • predaj v hotovosti pomocou fiškálneho modulu FT4000, HATES, EASYPOS
 • predaj na faktúru a predfaktúru
 • predaj pomocou registračných pokladní EURO
 • výpočet dane z príjmu
 • tlač faktúr, príjemok, výdajok, objednávok, dodacích listov, príjmových a výdavkových dokladov, príkazov na úhradu
 • tlač peňažného denníka, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • tlač faktúr vo viacerých jazykoch
 • tlač na USB tlačiareň z DOS-u
 • export DPH, súhrnneho výkazu, kontrolného výkazu, majetku, výkazu o príjmoch a výdavkoch a daňového priznania FO-B na daňový úrad
Stiahnúť verziu 4.4(473 KB, 15.3.2018)
Stiahnúť pre neziskové organizácie