Ondrej Hegyi
Acc1 - Acc2 - Mz
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


Program Acc2 - podvojné účtovníctvo obsahuje:

 • účtovnú osnovu, predkontáciu a účtovný denník
 • evidenciu DPH
 • evidenciu došlých a odoslaných faktúr
 • evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku
 • sklady materiálu, tovaru, hotových výrobkov a služieb
 • katalóg dodávateľov a odberateľov
 • predaj pomocou fiškálneho modulu THEMIS, EASYPOS, FT4000
 • predaj na faktúru a predfaktúru
 • predaj pomocou registračných pokladní EURO
 • tlač faktúr, príjemok, výdajok, objednávok, dodacích listov, príjmových a výdavkových dokladov, príkazov na úhradu
 • tlač hlavnej knihy, súvahy, výkazu ziskov a strát
 • tlač faktúr vo viacerých jazykoch
 • tlač na USB tlačiareň z DOS-u
 • export DPH, súhrnneho výkazu, kontrolného výkazu, súvahy, výkazu ziskov a strát na daňový úrad
Stiahnúť verziu 4.5(493 KB, 14.1.2018)
Stiahnúť pre neziskové organizácie