Elektronická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizáciou bez prídavného napájania

Ladislav Szloszjár hľadá výrobcu na úžitkový vzor

Elektronickej skúšačky so svetelnou a akustickou
signalizáciou bez prídavného napájania


Ďaľšie informácie môžte získať na tel. č. 0907/649767, alebo cez e-mail.Oblasť techniky

Technické riešenie sa týka zapojenia na určenie podnapäťového stavu elektrických zariadení najmä na kontrolu v silnoprúdovej elektronike.

Doterajší stav techniky

Na zistenie podnapätového stavu elektronických zariadení existujú dva základné typy skúšačiek. Prvý typ je obyčajná skúšačka so svetelnou signalizáciou pomocou tlejivky. Druhý typ je skúšačka so svetelnou a akustickou signalizáciou, ale s prídavným napájaním. Nevýhoda prvého riešenia spočíva v tom, že pri silne osvetlených podmienkach sa svetelný signál skúšačky dosť ťažko identifikuje. Nevýhodou druhého riešenia, je že treba sledovať stav prídavného napájania, napr. baterky, alebo gombíkového akumulátora.

Podstata technického riešenia

Uvedené nedostatky odstaňuje elektrická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizáciou. Podstata riešenia je realizovaná kombináciou tlejivkovej skúšačky s citlivým zdrojom akustického signálu s polovodičmi a piezokryštálom. Výhoda zapojenia spočíva v tom, že mýlenie sa pri práci je minimálne. Táto vlastnosť elektrickej skúšačky so svetelnou a akustickou signalizáciou má určité pracovno-bezpečnostné aspekty.
Najväčšou výhodou elektrickej skúšačky so svetelnou a akustickou signalizáciou je, že sa netreba starať o potrebné prídavné napájanie. Týmto životnosť elektrickej skúšačky so svetelnou a akustickou signalizáciou v pôvodnom stave je nekonečne dlhá.

Príklad uskutočnenia

Zapojenie znázornené na výkrese sa skladá z resistora R, z tlejivky D, z polovodičového zosilňovača Z a z akustického signalizačného člena, piezokryštál P.
Prúd cez rezistor R, tlejivku D sa dostane na vstup striedavého zosilňovača Z, kde sa do potrebnej miery zosilňuje a ako akustický signál sa objaví na signalizačnom člene piezokryštálu P.

Priemyselná využiteľnosť

Zapojenie elektrickej skúšačky so svetelnou signalizáciou možno využiť v silnoprúdovej elektrotechnike pri kontrole podnapäťového stavu rôznych elektronických zariadení.

Nároky na ochranu

Elektrická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizáciou pozostávajúca z rezistora (R) pripojeného na vstup tlejivky (D) vyznačujúca sa tým, že výstup tlejivky (D) je pripojený na vstup striedavého zosilňovača (Z), na ktorého výstup je pripojený signalizačný člen - piezokryštál (P).

Daj kurzor na fotku!