Ondrej Hegyi
Shop - MTZ
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


Program MTZ - skladové hospodárstvo obsahuje:

  • skladové karty, začlenené do jednotlivých skladov a účtov
  • pohyby podľa príjemok a výdajok
  • spracovanie inventúry a zistenie inventúrnych rozdielov
  • sledovanie pohybov podľa stredísk a účtov
  • mesačné spracovanie príjemok a výdajok
  • tlač cenníkov, pohybov na sklade podľa účtov a stredísk
  • tlač inventúry, manka a prebytku
Stiahnúť(181 KB)