Ondrej Hegyi
Acc1 - Acc2 - Mz
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


Program MZ - mzdy zamestnancov obsahuje:

 • evidenciu zamestnancov
 • výpočet miezd(mesačnej, hodinovej a úkolovej)
 • výpočet zákonného zdravotného, nemocenského, starobného, invalidného, garančného, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a poistenia do rezervného fondu zamestnanca a zamestnávateľa
 • výpočet mzdového priemeru a denného vymeriavacieho základu
 • výpočet ročného daňového vyrovnania zamestnancov
 • potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti
 • žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu
 • doplniteľný číselník mzdových zložiek
 • tlač výplatných pások, záloh, výplatných listín, súpisky platidiel
 • tlač mzdových listov a jednotlivých mzdových zložiek za celú firmu
 • tlač výkazov do poisťovní a na daňový úrad
 • sumarizáciu podľa jednotlivých poisťovní a stredísk
 • export do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
 • export vyúčtovania dane, prehľadu, dane z príjmu na daňový úrad
 • tlač na USB tlačiareň z DOS-u
Stiahnúť verziu 2.4(306 KB, 13.6.2018)