Ondrej Hegyi
NRL - Nrlkart - Knihy - Mená - Mestá
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


NRL otázky a odpovede

Otázka:  Aké sú požiadavky na hardware?
Odpoveď:  Programu podporuje operačné systémy Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, musia byť nainštalované základné fonty (písmená) Arial a Symbol, musí byť nainštalovaná aspoň jedna tlačiareň, ktorá podporuje grafický režim, ale nemusí byť pripojená!

Otázka:  Stlačím tlačítko Tlač a nič sa nedeje.
Odpoveď:  Máte zadané nesprávne údaje, kurzor bliká v tom okne, kde máte zlé dáta. Buď nemáte zadané číslo, kde sa číslo očakáva, alebo máte zlý dátum. Dátum musí byť zadaný v takom tvare, v akom je zadefinovaný formát v Tento počítač/Ovládací panel/Miestne nastavenia. napr.: ak je tam yyyy.m.d, musíte napísať dátum v tvare: RRRR.MM.DD

Otázka:  Na obrazovke vidím celú stranu, ale keď vytlačím pravý a dolný okraj je odrezaný!
Odpoveď:  Otvorte Parametre/Nastavenie strany a znížte hodnoty v oknách Ľavý okraj a horný okraj, alebo otvorte Štart/Nastavenia/Tlačiarne, a vlastnosti vašej tlačiarne a nastavte okraje podľa potreby.

Otázka:  Program mi netlačí diakritické znamienka!
Odpoveď:  Otvorte Parametre/Nastavenie strany a zmeňte písmo na Arial CE.