Ondrej Hegyi
Shop - MTZ
O firme
Mapa

Acc1
Acc2
Mz

Shop
MTZ

NRL

Earn at Home
Earn Extra Cash

Zarobiť peniaze
Zarobiť reklamou


Program Shop - skladové hospodárstvo obsahuje:

 • skladové karty, začlenené do jednotlivých skladov a skupín
 • evidenciu DPH
 • oceňovanie pomocou metódy váženého aritmetického priemeru
 • pohyby podľa príjemok a výdajok
 • tlač a opravu príjemok a výdajok
 • prevod medzi jednotlivými skladmi
 • spracovanie inventúry a zistenie inventúrnych rozdielov
 • predaj v hotovisti pomocou fiškálneho modulu THEMIS, FM3000, EASYPOS
 • predaj pomocou registračných pokladní EURO
 • predaj pomocou COM portov z iného programu
 • predaj na faktúru a predfaktúru
 • tlač a opravu starých faktúr a predfaktúr
 • tlač dodacieho listu, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a objednávok tovaru
 • tlač cenníkov, pohybov na sklade a zisku z predaja
 • tlač faktúr vo viacerých jazykoch
 • tlač na USB tlačiareň z DOS-u
Stiahnúť verziu 3.1(442 KB, 8.2.2019)